Opel го предводи патот. Од овој момент, ќе можете да ги најдете податоците за потрошувачка на гориво врз основа на циклусот за возење WLTP (Процедура за тестирање на лесни возила, усогласена низ целиот свет). Од есен 2018 год, циклусот за возење WLTP ќе биде законски обврзувачки. Bо споредба со тековната задолжителна процедура NEDC (Нов европски циклус на возење), WLTP е поблиску до денешното реално однесување при возење. Затоа ние веќе им олеснуваме на корисниците да ја проценат дневната потрошувачка на нивните возила. Првиот автомобил што го меревме беше Astra, а повеќе модели ќе следат подоцна годинава.

ШТО Е ЦИКЛУС НА ВОЗЕЊЕ WLTP?

WLTP HACПPOTИ NEDC: ШТО Е HOBO

ШТО Е ЦИКЛУС НА ВОЗЕЊЕ WLTP?

НОВИ ПОДАТОЦИ ЗА ПОТРОШУВАЧКА
ПОГОЛЕМА ТРАНСПАРЕНТНОСТ: ПОБЛИСКУ ДО ДНЕВНАТА ПОТРОШУВАЧКА
 Astra со 5 врати
Мотори и пренос
Бензин

B 14 XE (100 КС), рачен пренос со 5 брзини

NEDC*Циклус на возење врз база на WLTP**
Официјална потрошувачка на гориво во l/100km*Официјално издувување на CO2 во g/km*Опсег на потрошувачката на гориво**
во град на отворено комбинирано комбинирано  
7.5-7.34.4-4.25.5-5.4128-1249,0 - 5,4

B 10 XFL ecoFLEX (105 КС) старт/стоп, рачен пренос со 5 брзини

NEDC*Циклус на возење врз база на WLTP**
Официјална потрошувачка на гориво во l/100km*Официјално издувување на CO2 во g/km*Опсег на потрошувачката на гориво**
во град на отворено комбинирано комбинирано  
5.2 - 5.13.9-3.84.4-4.3102 - 997,3 - 4,8

B 10 XFL ecoFLEX (105 hp) старт/стоп (MTA), автоматски / рачен пренос со 5 брзини

NEDC*Циклус на возење врз база на WLTP**
Официјална потрошувачка на гориво во l/100km*Официјално издувување на CO2 во g/km*Опсег на потрошувачката на гориво**
во град на отворено комбинирано комбинирано  
5.2-5.03.8-3.64.3-4.199-968,2 - 4,7

B 14 XFL (125 КС), рачен пренос со 6 брзини

NEDC*Циклус на возење врз база на WLTP**
Официјална потрошувачка на гориво во l/100km*Официјално издувување на CO2 во g/km*Опсег на потрошувачката на гориво**
во град на отворено комбинирано комбинирано  
7.3-7.14.5-4.45.5-5.4128-1249,4 - 5,6

B 14 XFL (125 КС) старт/стоп, рачен пренос со 6 брзини

NEDC*Циклус на возење врз база на WLTP**
Официјална потрошувачка на гориво во l/100km*Официјално издувување на CO2 во g/km*Опсег на потрошувачката на гориво**
во град на отворено комбинирано комбинирано  
6.3-6.2 4.3-4.25.1-4.9117-1148,5 - 5,0

B 14 XFT (150 КС), рачен пренос со 6 брзини

NEDC*Циклус на возење врз база на WLTP**
Официјална потрошувачка на гориво во l/100km*Официјално издувување на CO2 во g/km*Опсег на потрошувачката на гориво**
во град на отворено комбинирано комбинирано  
7.3-7.14.5-4.45.5-5.4128-1249,7 - 5,7

B 14 XFT (150 КС) старт/стоп, рачен пренос со 6 брзини

NEDC*Циклус на возење врз база на WLTP**
Официјална потрошувачка на гориво во l/100km*Официјално издувување на CO2 во g/km*Опсег на потрошувачката на гориво**
во град на отворено комбинирано комбинирано  
6.3-6.24.3-4.25.1-4.9117-114 8,5 - 5,0

B 14 XFT (150 КС) старт/стоп (AT6), автоматски пренос со 6 брзини

NEDC*Циклус на возење врз база на WLTP**
Официјална потрошувачка на гориво во l/100km*Официјално издувување на CO2 во g/km*Опсег на потрошувачката на гориво**
во град на отворено комбинирано комбинирано  
7.2-7.14.5-4.45.5-5.4127-1249,9 - 5,8

B 16 SHT (200 КС) старт/стоп, рачен пренос со 6 брзини

NEDC*Циклус на возење врз база на WLTP**
Официјална потрошувачка на гориво во l/100km*Официјално издувување на CO2 во g/km*Опсег на потрошувачката на гориво**
во град на отворено комбинирано комбинирано  
 8.0-7.95.0-4.96.1-6.0141-13810,0 - 6,0
Дизел

B 16 DTC (95 КС), рачен пренос со 6 брзини

NEDC*Циклус на возење врз база на WLTP**
Официјална потрошувачка на гориво во l/100km*Официјално издувување на CO2 во g/km*Опсег на потрошувачката на гориво**
во град на отворено комбинирано комбинирано  
4.2-4.23.3-3.33.7-3.697-956.1 - 4.3

B 16 DTE (110 КС), рачен пренос со 6 брзини

NEDC*Циклус на возење врз база на WLTP**
Официјална потрошувачка на гориво во l/100km*Официјално издувување на CO2 во g/km*Опсег на потрошувачката на гориво**
во град на отворено комбинирано комбинирано  
4.2-4.23.3-3.33.7-3.697-956.4 - 4.3

B 16 DTE (110 КС) старт/стоп, рачен пренос со 6 брзини

NEDC*Циклус на возење врз база на WLTP**
Официјална потрошувачка на гориво во l/100km*Официјално издувување на CO2 во g/km*Опсег на потрошувачката на гориво**
во град на отворено комбинирано комбинирано  
4.0-3.93.3-3.13.5-3.493-905.9 - 4.2

B 16 DTU ecoFLEX (110 КС) старт/стоп, рачен пренос со 6 брзини

NEDC*Циклус на возење врз база на WLTP**
Официјална потрошувачка на гориво во l/100km*Официјално издувување на CO2 во g/km*Опсег на потрошувачката на гориво**
во град на отворено комбинирано комбинирано  
3.9-3.83.2-3.13.4-3.391-885.7-4.2

B 16 DTH (136 КС) (AT6), автоматски пренос со 6 брзини

NEDC*Циклус на возење врз база на WLTP**
Официјална потрошувачка на гориво во l/100km*Официјално издувување на CO2 во g/km*Опсег на потрошувачката на гориво**
во град на отворено комбинирано комбинирано  
5.7-5.53.8-3.74.5-4.4119-1157.8-4.6

B 16 DTH (136 КС) старт/стоп, рачен пренос со 6 брзини

NEDC*Циклус на возење врз база на WLTP**
Официјална потрошувачка на гориво во l/100km*Официјално издувување на CO2 во g/km*Опсег на потрошувачката на гориво**
во град на отворено комбинирано комбинирано  
4.6-4.43.5-3.43.9-3.8103-996.1-4.3

B 16 DTR BiTurbo (160 КС) старт/стоп, рачен пренос со 6 брзини

NEDC*Циклус на возење врз база на WLTP**
Официјална потрошувачка на гориво во l/100km*Официјално издувување на CO2 во g/km*Опсег на потрошувачката на гориво**
во град на отворено комбинирано комбинирано  
5.1-5.03.6-3.44.1-4.0109-1066.7-4.3
Бензин

B 14 XE (100 КС), Manual 5-speed

NEDC*Циклус на возење врз база на WLTP**
Официјална потрошувачка на гориво во l/100km*Официјално издувување на CO2 во g/km*Опсег на потрошувачката на гориво**
во градна отворено комбинирано комбинирано  
7.8-7.5  4.5-4.35.7-5.5131-1279.0-5.5

B 10 XFJ ecoFLEX (105 КС) старт/стоп, рачен пренос со 5 брзини

NEDC*Циклус на возење врз база на WLTP**
Официјална потрошувачка на гориво во l/100km*Официјално издувување на CO2 во g/km*Опсег на потрошувачката на гориво**
во градна отворено комбинирано комбинирано  
5.3-5.24.0-3.94.5-4.3103-1007.4-4.9

B 10 XFJ ecoFLEX (105 КС) старт/стоп (MTA), автоматски / рачен пренос со 5 брзини

NEDC*Циклус на возење врз база на WLTP**
Официјална потрошувачка на гориво во l/100km*Официјално издувување на CO2 во g/km*Опсег на потрошувачката на гориво**
во градна отворено комбинирано комбинирано  
5.2-5.13.8-3.74.3-4.2100-978.2-4.8

B 14 XFL (125 КС), рачен пренос со 6 брзини

NEDC*Циклус на возење врз база на WLTP**
Официјална потрошувачка на гориво во l/100km*Официјално издувување на CO2 во g/km*Опсег на потрошувачката на гориво**
во градна отворено комбинирано комбинирано  
7.4-7.24.6-4.55.6-5.5130-1279.5-5.6

B 14 XFL (125 КС) старт/стоп, рачен пренос со 6 брзини

NEDC*Циклус на возење врз база на WLTP**
Официјална потрошувачка на гориво во l/100km*Официјално издувување на CO2 во g/km*Опсег на потрошувачката на гориво**
во градна отворено комбинирано комбинирано  
6.3-6.2   4.3-4.25.1-4.9117-1148.5-5.0

B 14 XFT (150 КС), рачен пренос со 6 брзини

NEDC*Циклус на возење врз база на WLTP**
Официјална потрошувачка на гориво во l/100km*Официјално издувување на CO2 во g/km*Опсег на потрошувачката на гориво**
во градна отворено комбинирано комбинирано  
7.4-7.2   4.6-4.55.6-5.5130-1279.8-5.8

B 14 XFT (150 КС) старт/стоп, рачен пренос со 6 брзини

NEDC*Циклус на возење врз база на WLTP**
Официјална потрошувачка на гориво во l/100km*Официјално издувување на CO2 во g/km*Опсег на потрошувачката на гориво**
во градна отворено комбинирано комбинирано  
6.3-6.2    4.3-4.25.1-4.9117-1148.6-5.0

B 14 XFT (150 КС) старт/стоп (AT6), автоматски 6-speed

NEDC*Циклус на возење врз база на WLTP**
Официјална потрошувачка на гориво во l/100km*Официјално издувување на CO2 во g/km*Опсег на потрошувачката на гориво**
во градна отворено комбинирано комбинирано  
7.3-7.1   4.5-4.45.6-5.4128-12510.0-5.8

B 16 SHT (200 КС) старт/стоп, рачен пренос со 6 брзини

NEDC*Циклус на возење врз база на WLTP**
Официјална потрошувачка на гориво во l/100km*Официјално издувување на CO2 во g/km*Опсег на потрошувачката на гориво**
во градна отворено комбинирано комбинирано  
8.0-7.95.1-4.96.2-6.0142-13910.1-6.0
Дизел

B 16 DTC (95 КС), рачен пренос со 6 брзини

NEDC*Циклус на возење врз база на WLTP**
Официјална потрошувачка на гориво во l/100km*Официјално издувување на CO2 во g/km*Опсег на потрошувачката на гориво**
во градна отворено комбинирано комбинирано  
4.4-4.2  3.4-3.33.8-3.699-966.2-4.3

B 16 DTE (110 КС), рачен пренос со 6 брзини

NEDC*Циклус на возење врз база на WLTP**
Официјална потрошувачка на гориво во l/100km*Официјално издувување на CO2 во g/km*Опсег на потрошувачката на гориво**
во градна отворено комбинирано комбинирано  
4.4-4.2   3.4-3.33.8-3.699-966.4-4.3

B 16 DTE (110 КС) старт/стоп, рачен пренос со 6 брзини

NEDC*Циклус на возење врз база на WLTP**
Официјална потрошувачка на гориво во l/100km*Официјално издувување на CO2 во g/km*Опсег на потрошувачката на гориво**
во градна отворено комбинирано комбинирано  
4.0-3.9   3.3-3.23.6-3.595-926.0-4.2

B 16 DTE (110 КС) старт/стоп, рачен пренос со 6 брзини

NEDC*Циклус на возење врз база на WLTP**
Официјална потрошувачка на гориво во l/100km*Официјално издувување на CO2 во g/km*Опсег на потрошувачката на гориво**
во градна отворено комбинирано комбинирано  
3.9-3.83.2-3.13.5-3.492-895.8-4.2

B 16 DTH (136 КС) (AT6), автоматски пренос со 6 брзини

NEDC*Циклус на возење врз база на WLTP**
Официјална потрошувачка на гориво во l/100km*Официјално издувување на CO2 во g/km*Опсег на потрошувачката на гориво**
во градна отворено комбинирано комбинирано  
5.8-5.73.9-3.84.6-4.5122-1197.9-4.6

B 16 DTU ecoFLEX (110 КС) старт/стоп, рачен пренос со 6 брзини

NEDC*Циклус на возење врз база на WLTP**
Официјална потрошувачка на гориво во l/100km*Официјално издувување на CO2 во g/km*Опсег на потрошувачката на гориво**
во градна отворено комбинирано комбинирано  
4.7-4.53.5-3.43.9-3.8104-1016.2-4.3

B 16 DTH (136 КС) старт/стоп, рачен пренос со 6 брзини

NEDC*Циклус на возење врз база на WLTP**
Официјална потрошувачка на гориво во l/100km*Официјално издувување на CO2 во g/km*Опсег на потрошувачката на гориво**
во градна отворено комбинирано комбинирано  
5.1-5.0   3.6-3.44.1-4.0109-1066.8-4.3
Бензин

B 16 XER (115 КС), старт/стоп, рачен 5-брзински пренос

NEDC*Циклус на возење врз база на WLTP**
Официјална потрошувачка на гориво во l/100km* Официјално издувување на CO2 во g/km*Опсег на потрошувачката на гориво**
во градна отворено на отворено на отворено
8.6 - 8.55.6 - 5.56.7 - 6.6155-1539.9-6.7

B 14 NET (140 КС) старт/стоп, рачен 6-брзински пренос, погон на предните тркала

NEDC*Циклус на возење врз база на WLTP**
Официјална потрошувачка на гориво во l/100km* Официјално издувување на CO2 во g/km*Опсег на потрошувачката на гориво**
во градна отворено на отворено на отворено
7.6 - 7.55.1 - 5.06.0 - 5.9140-1389.5-6.1

B 14 NET (140 КС) старт/стоп, рачен 6-брзински пренос, погон на сите тркала

NEDC*Циклус на возење врз база на WLTP**
Официјална потрошувачка на гориво во l/100km* Официјално издувување на CO2 во g/km*Опсег на потрошувачката на гориво**
во градна отворено на отворено на отворено
8.3-8.25.6-5.56.5 - 6.4152-14910.3 - 6.8

B 14 NET (140 КС), автоматски 6-брзински пренос, погон на предните тркала

NEDC*Циклус на возење врз база на WLTP**
Официјална потрошувачка на гориво во l/100km* Официјално издувување на CO2 во g/km*Опсег на потрошувачката на гориво**
во градна отворено на отворено на отворено
8.4 - 8.25.4 - 5.16.5 - 6.2149-1449.8 - 6.2

B 14 XFT (152 КС) старт/стоп, автоматски 6-брзински пренос, погон на сите тркала

NEDC*Циклус на возење врз база на WLTP**
Официјална потрошувачка на гориво во l/100km* Официјално издувување на CO2 во g/km*Опсег на потрошувачката на гориво**
во градна отворено на отворено на отворено
7.9 - 7.85.7 - 5.66.5 - 6.4150-14810.4 - 6.4

B 14 NET ecoFLEX (140 КС), рачен 6-брзински пренос, погон на предните тркала

NEDC*Циклус на возење врз база на WLTP**
Официјална потрошувачка на гориво во l/100km* Официјално издувување на CO2 во g/km*Опсег на потрошувачката на гориво**
во градна отворено на отворено на отворено
8.1 - 7.95.4 - 5.16.4 - 6.1147-142follows 02/17
Дизел

B 16 DTN (110 КС), старт/стоп, рачен 6-брзински пренос, погон на предните тркала

NEDC*Циклус на возење врз база на WLTP**
Официјална потрошувачка на гориво во l/100km* Официјално издувување на CO2 во g/km*Опсег на потрошувачката на гориво**
во градна отворено на отворено на отворено
4.8 - 4.64.0 - 3.84.3 - 4.1114-1066.2-4.7

B 16 DTU ecoFLEX (110 КС), старт/стоп, рачен 6-брзински пренос, погон на предните тркала

NEDC*Циклус на возење врз база на WLTP**
Официјална потрошувачка на гориво во l/100km* Официјално издувување на CO2 во g/km*Опсег на потрошувачката на гориво**
во градна отворено на отворено на отворено
4.4 - 4.43.7 - 3.64.0 - 3.9105-103follows 02/17

B 16 DTH (136 КС) старт/стоп, рачен 6-брзински пренос, погон на предните тркала

NEDC*Циклус на возење врз база на WLTP**
Официјална потрошувачка на гориво во l/100km* Официјално издувување на CO2 во g/km*Опсег на потрошувачката на гориво**
во градна отворено на отворено на отворено
4.8-4.64.0-3.84.3-4.1114-1066.4-4.7

B 16 DTH (136 КС) старт/стоп, рачен 6-брзински пренос, погон на сите тркала

NEDC*Циклус на возење врз база на WLTP**
Официјална потрошувачка на гориво во l/100km* Официјално издувување на CO2 во g/km*Опсег на потрошувачката на гориво**
во градна отворено на отворено на отворено
5.2-5.04.4-4.24.7-4.5124-1197.0-5.2

B 16 DTH (136 КС), автоматски 6-брзински пренос, погон на предните тркала

NEDC*Циклус на возење врз база на WLTP**
Официјална потрошувачка на гориво во l/100km* Официјално издувување на CO2 во g/km*Опсег на потрошувачката на гориво**
во градна отворено на отворено на отворено
6.0-5.94.4-4.35.0-4.9132-1288.2-4.9
LPG

B 14 NET ecoFLEX (140 КС), LPG, рачен 6-брзински пренос, погон на предните тркала

NEDC*Циклус на возење врз база на WLTP**
Официјална потрошувачка на гориво во l/100km* Официјално издувување на CO2 во g/km*Опсег на потрошувачката на гориво**
во градна отворено на отворено на отворено
10.1-9.96.6-6.37.9-7.6129-124follows 02/17
Бензин

1.5 Turbo ecoFLEX (140 КС), рачен 6-брзински пренос, погон на предните тркала

NEDC*Циклус на возење врз база на WLTP**
Официјална потрошувачка на гориво во l/100km* Официјално издувување на CO2 во g/km*Опсег на потрошувачката на гориво**
во градна отворенона отворенона отворено
7.34.75.71299.1 - 5.5

1.5 Turbo ecoFLEX (165 КС), рачен 6-брзински пренос, погон на предните тркала

NEDC*Циклус на возење врз база на WLTP**
Официјална потрошувачка на гориво во l/100km* Официјално издувување на CO2 во g/km*Опсег на потрошувачката на гориво**
во градна отворенона отворенона отворено
74.95.71309.5 - 5.5

1.5 Turbo (165 КС), рачен 6-брзински пренос, погон на предните тркала

NEDC*Циклус на возење врз база на WLTP**
Официјална потрошувачка на гориво во l/100km* Официјално издувување на CO2 во g/km*Опсег на потрошувачката на гориво**
во градна отворенона отворенона отворено
7.35.261369.6 - 5.7
Дизел

1.6 дизел ecoFLEX (110 КС), рачен 6-брзински пренос, погон на предните тркала

NEDC*Циклус на возење врз база на WLTP**
Официјална потрошувачка на гориво во l/100km* Официјално издувување на CO2 во g/km*Опсег на потрошувачката на гориво**
во градна отворенона отворенона отворено
4.63.641055.9 - 3.8

1.6 дизел (136 КС), автоматски 6-брзински пренос, погон на предните тркала

NEDC*Циклус на возење врз база на WLTP**
Официјална потрошувачка на гориво во l/100km* Официјално издувување на CO2 во g/km*Опсег на потрошувачката на гориво**
во градна отворенона отворенона отворено
6.14.55.11348.1 - 4.6

2.0 дизел (170 КС), рачен 6-брзински пренос, погон на предните тркала

NEDC*Циклус на возење врз база на WLTP**
Официјална потрошувачка на гориво во l/100km* Официјално издувување на CO2 во g/km*Опсег на потрошувачката на гориво**
во градна отворенона отворенона отворено
6.74.35.21367.7 - 4.5
Бензин

1.5 Turbo ecoFLEX (140 КС), рачен 6-брзински пренос, погон на предните тркала

NEDC*Циклус на возење врз база на WLTP**
Официјална потрошувачка на гориво во l/100km* Официјално издувување на CO2 во g/km*Опсег на потрошувачката на гориво**
во градна отворенона отворенона отворено
7.44.95.81329.3 - 5.7

1.5 Turbo ecoFLEX (165 КС), рачен 6-брзински пренос, погон на предните тркала

NEDC*Циклус на возење врз база на WLTP**
Официјална потрошувачка на гориво во l/100km* Официјално издувување на CO2 во g/km*Опсег на потрошувачката на гориво**
во градна отворенона отворенона отворено
7.255.81339.7 - 5.7

1.5 Turbo (165 КС), рачен 6-брзински пренос, погон на предните тркала

NEDC*Циклус на возење врз база на WLTP**
Официјална потрошувачка на гориво во l/100km* Официјално издувување на CO2 во g/km*Опсег на потрошувачката на гориво**
во градна отворенона отворенона отворено
7.55.36.11399.8 - 5.9
Дизел

2.0 дизел (170 КС), рачен 6-брзински пренос, погон на предните тркала

NEDC*Циклус на возење врз база на WLTP**
Официјална потрошувачка на гориво во l/100km* Официјално издувување на CO2 во g/km*Опсег на потрошувачката на гориво**
во градна отворенона отворенона отворено
6.94.45.31397.9 - 4.7

* Според регулативите (EC) бр. 715/2007 и (EC) бр. 692/2008 (во соодветните тековни верзии.). Цифрите не се однесуваат на одредено возило и не се дел од одредена понуда, туку служат единствено за споредба на различни типови возила.

 

**Пониската вредност ја претставува најниската вредност земена од четирите фази на циклусот WLTP, користејќи ја потрошувачката на гориво на возило со најекономична опрема на соодветната комбинација мотор/пренос. Горната вредност претставува највисокото мерење од четирите фази на циклусот WLTP земени од соодветната потрошувачка на гориво на возилото опремено со најпотрошувачката опрема.

< Повеќе детали >

 

ШТО Е ЦИКЛУСОТ НА ВОЗЕЊЕ WLTP?
Циклусот на возење WLTP се состои од неколку фази, кои се базираат на секојдневните профили на возење на возачи од целиот свет.

Додека тековниот NEDC ги одредува вредностите „во град, на отворено и комбинирано“ врз основа на теоретски профил на возење, WLTP употребува „вистински“ профили на возење извлечени од глобална статистичка анкета. Циклусот на возење WLTP е поделен на 4 дела со различни просечни брзини: ниска, средна, висока и многу висока. Секој дел содржи различни фази на застанување, забрзување, сопирање, итн. при возењето, кои ги претставуваат секојдневните возни профили. Секоја комбинација на мотор/пренос се тестира со најекономичната опрема за возила, како и со најпотрошувачката опрема.

Opel моментално е во процес на тестирање на секој модел од својата понуда во склад со WLTP стандардите.&nbsp; Објавените вредности дефинираат опсег од најниската до највисоката потрошувачка за секоја комбинација мотор/пренос. Ова дава добра индикација на очекуваната дневна потрошувачка на секој модел.

Забелешка: Вредностите базирани на циклусот на возење WLTP се одредуваат со помош на стандардизиран и претходно дефиниран циклус на возење на симулатор за тестирање.

КОИ СЕ ВАШИТЕ ПРИДОБИВКИ: Пореалистични цифри за потрошувачката
Новиот циклус на возење WLTP зема во предвид ситуации што се поблиску до секојдневниот живот од сегашните стандарди NEDC. Ви овозможува подобро да ја процените вашата дневна потрошувачка.

Вредностите за потрошувачка што се поставени во „Новиот европски циклус за возење“ (NEDC) се прецизни и лесно споредливи, но не се совршени. Откако воведувањето на NEDC стана законски обврзувачко во 1992 год., автомобилите и индивидуалните стилови на возење значително се променија. За подобро да се одразат новите услови, параметрите за тестирање се редефинирани во „Процедурата за тестирање на лесни возила, усогласена низ целиот свет“ (WLTP).

Параметрите сега земаат во предвид:

  • пореалистична динамика на возењето и надворешните температури
  • поголеми растојанија за тестирање
  • повисок просек и максимални брзини
  • пократки застанувања
  • повеќе сопирање и поголемо забрзување

Влијанието на опционалната опрема исто така игра улога во циклусот на возење WLTP. Овој нов циклус на возење ќе виде законски обврзувачки за сите производители на автомобили од есен 2017 година.

ЗАШТЕДАТА НА ГОРИВО СЕГА Е ЛЕСНА.
'Факторите како дизајн на возилото и временските услови можат да влијаат на потрошувачката на возилото на начини што не можете да ги контролирате. Меѓутоа, дали знаевте дека можете да влијаете на речиси 1/3 од вашата потрошувачка?
ПРАШАЊА ЗА НОВИТЕ ВРЕДНОСТИ НА ПОТРОШУВАЧКАТА

Зошто NEDC е застарен?

NEDC (Новиот европски циклус на возење) беше претставен во 1992 год., меѓутоа автомобилите, патиштата и однесувањето при возењето од тогаш се променија. NEDC е вештачки, лабораториски тест и служи исклучиво за споредување различни возила, а не за да ја прикаже нормалната потрошувачка. Тоа значи дека вистинската потрошувачка често е различна од информацијата на NEDC. Главните причини за ова се:

 

• Теоретскиот профил на возење не соодветствува на профилите на вистинските корисници.
• Недоволно забрзување.
• Премногу фази на застанување.
• Не вклучува високи брзини, пр. на автопат. Со ова, просечната брзина се поставува премногу ниско.
• Точките на менување брзина се широко дефинирани според типот на пренос, пр. тие се исти за сите автомобили со рачен пренос.
• Опционалната опрема не се зема во предвид.

Што мери NEDC?

NEDC е правно задолжителен за сите возила од 1992 год. NEDC се базира на теоретски профил на возење и се состои од два дела: во првите 13 минути, се симулира возење во градски сообраќај, со многу фази тргни-застани. Вториот дел е возење на отворено, со максимална брзина од 120 km/час.

Кои се четирите дела на WLTP?

За пореално да се утврдат вредностите на потрошувачката, циклусот на возење WLTP се базира на глобалната статистичка анкета на вистински профили на возење. Тука се вклучени 4 дела со различни просечни брзини, кои генерално ги претставуваат профилите на возење низ целиот свет: ниска, средна, висока и многу висока просечна брзина. Секој дел содржи различни фази на застанување, забрзување, сопирање, итн. при возењето, кои ги одразуваат секојдневните ситуации при возењето.

Што е разликата помеѓу NEDC и WLTP?

Од воведувањето на NEDC во 1992 год., автомобилите и стиловите на возење значително се променија. Параметрите за тестирање на WLTP се редефинирани за поблиску да ги одразат реалните услови на патот. Тие сега вклучуваат:

 

• Подолги временски циклуси (30 мин. наспроти 20 мин.)
• Пократки времиња на застанување (13 % наспроти 25 %)
• Подолги растојанија (приб. 23 km наспроти 11 km)
• Повисоки брзини (макс. 130 km/час наспроти 120 km/час)
• Речиси 50 % повисоки просечни брзини
• Повисоко максимално забрзување и повеќе фази на забрзување
• Приближно 20-30 % повисока моќ во возењето при подинамични ситуации во возењето
• Пореалистично одредување на отпорот при возењето за тестовите за потрошувачка на гориво
• Земање во предвид на опционалната опрема на возилото

 

Вредностите добиени со WLTP се споредливи ширум светот, додека вредностите на NEDC важат само за Европа.